Läs senare

Lärarlyft för särskolan

Sju lärosäten har fått i uppdrag av Skolverket att anordna speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning. Utbildningen ska ske inom ramen för Lärarlyftet II.

04 Maj 2012

Utbildningarna är ett sätt för lärare att läsa in den examen som krävs för att vara behörig att undervisa i grundsärskola, gymnasiesärskola och inom särskilt stöd för vuxna.
   Behovet av denna vidareutbildning är stor eftersom de nya behörighetskraven innebär att uppemot 80 procent av lärarna inom grundsär- och gymnasiesärskolan är obehöriga, enligt Lärarförbundets bedömningar.

De sju lärosätena är Mälardalens högskola, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Högskolan Kristianstad, Malmö högskola och Göteborgs universitet.
   Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng. Under den första terminen sker det en validering av studentens tidigare studier och yrkeserfarenhet.
   – Genom den validering vi gör kommer utbildningen att variera i längd. Det som kommer att påverka är om man sedan tidigare är specialpedagog. Andra tidigare studier och yrkeserfarenhet påverkar också, säger Anders Garpelin, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och programansvarig för utbildningen på Mälardalens högskola, i ett pressmeddelande.
   Ansökan kan göras mellan 4 och 18 maj.

ur Lärarförbundets Magasin