Läs senare

Lärarlyftet vidgas till fler speciallärarexamina

Alla specialiseringar inom speciallärarexamen ska kunna läsas inom ramen för Lärarlyftet II. Det beslutade regeringen på torsdagen.

29 Jan 2016

I dag är det möjligt för lärare att vidareutbilda sig till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. Regeringens beslut innebär att alla specialiseringar kommer att gå att läsa med statligt bidrag. Det handlar om specialiseringar mot språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller hörselskada, synskada och grav språkstörning.

– I dag ger vi mest särskilt stöd i nionde klass. För många elever blir det för sent. Så fort en lärare ser att en elev har behov av extra stöd ska man kunna ge det. Då behövs fler speciallärare, och detta är ett viktigt steg, säger Gustav Fridolin.

Regeringen avsätter 32 miljoner kronor för satsningen, som sträcker sig över åren 2016-2019, i budgetpropositionen för 2016. Utvidgningen är en del av en större satsning på specialpedagogisk kompetens. Bland annat har statsbidraget höjts från 500 kronor per högskolepoäng till 1 000 kronor till de huvudmän vars lärare utbildar sig till speciallärare inom ramen för Lärarlyftet II.

ur Lärarförbundets Magasin