Läs senare

Lärarna i majoritet i nämnden som kan återkalla legitimation

Lärarna kommer att utgöra majoriteten i Lärarnas ansvarsnämnd. Det framgår av en skrivelse från utbildningsdepartementet som Lärarnas tidning har läst.

01 Jun 2011

Lärarnas ansvarsnämnd inrättas den 1 juli som ett led i legitimationsreformen. Nämnden ska pröva om olämpliga lärares legitimation ska dras in eller om läraren ska varnas.

Nu har utbildningsdepartementet satt ned foten i frågan hur Lärarnas ansvarsnämnd ska sammansättas. Och det visar sig att fem av de nio ledamöterna, det vill säga en majoritet, kommer att vara lärare eller förskollärare.

Ordföranden ska vara en domare i domstol. Övriga ledamöter ska ha "särskild sakkunskap om och praktisk erfarenhet av skol- eller förskoleverksamhet och lärare eller förskollärares uppdrag".

Departementet har bestämt sig för att nämnden ska bestå av de här yrkeskategorierna:

  • En rektor eller förskolechef.
  • En grundskollärare.
  • En gymnasielärare som antingen är yrkeslärare eller som arbetar i vuxenutbildningen.
  • En gymnasielärare som inte är yrkeslärare eller komvuxlärare.
  • En förskollärare.
  • En lärare i särskolan eller specialskolan.
  • En myndighetsperson med kunskaper inom skolområdet.
  • En förvaltningschef, som ska representera arbetsgivarperspektivet inom skolan.

Vilka personer som ska besätta platserna är inte klart. Utbildningsdepartementet har bett Skolinspektionen, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges skolledarförbund att senast den 15 juni nominera personer som de tycker är lämpliga.

Olämpliga lärare ska anmälas

  • Rektorer, kollegor, föräldrar eller andra medborgare som tycker att en lärare eller förskollärare är olämplig ska kunna anmäla detta till Skolinspektionen.
  • Skolinspektionen avgör om anmälan ska lämnas till Lärarnas ansvarsnämnd, som inrättas den 1 juli.

ur Lärarförbundets Magasin