Läs senare

Lärarnas arbetsglädje minskar

Lärarnas arbetsglädje har stadigt minskat de senaste fem åren, enligt en ny undersökning. Privat anställda lärare är mer nöjda med sitt arbete än kommunalt anställda.

01 Aug 2012

 

Undersökningen har gjorts av Svenskt Kvalitetsindex på uppdrag av Lärarförbundet. Lärare har fått svara på frågor inom nio olika områden, exempelvis organisation, arbetsförhållanden och engagemang.

Alla områden utom två – närmaste chef och samarbete – får sämre resultat jämfört med förra årets undersökning.

Grundskollärarna är de lärare som känner minst arbetsglädje och högskolans lärare är de som är nöjdast med sitt arbete.

Privat anställda lärare är nöjdare än kommunalt anställda inom alla de undersökta områdena. Skillnaden är allra störst när det gäller synen på ledningen.

ur Lärarförbundets Magasin