Läs senare

Lärarregister får lämnas ut

Ett företag har rätt att få tillgång till en kommuns lärarregister för att skicka ut reklam via e-post till lärarna. Det har Kammarrätten i Sundsvall beslutat.

06 Aug 2012

Skellefteå kommun hade sagt nej till ett företags begäran att få ut alla lärares namn och arbetsplats. Kommunen ansåg att lärarnas personliga integritet vägde tyngre än företagets kommersiella intresse av marknadsföring.
Kammarrätten betraktar inte uppgifter i form av namn och arbetsplats som särskilt känsliga.

Rätten tar också hänsyn till att reklamen bara skickas ut ett par gånger per termin och att lärarna har rätt att säga nej till reklamen.

ur Lärarförbundets Magasin