Läs senare

Läslyftet tillförs dubbelt så mycket pengar

Dubbelt så många lärare kommer kunna ta del av Läslyftet i höst jämfört med tidigare besked. I morgon torsdag fattar regeringen beslut om att tillföra 25 miljoner kronor till satsningen.

11 Mar 2015

Regeringen tillför mer pengar till Läslyftet. I morgon torsdag fattar den beslut om en ändring i Skolverkets regleringsbrev som innebär att satsningen tillförs 25 miljoner kronor, en dubblering jämfört med tidigare.

Förra veckan kom siffror som visade att intresset från huvudmän att delta i Läslyftet vida överträffade projektets budget. Huvudmännen sökte bidrag för nästan 20.000 lärare, men pengarna räckte bara till cirka 4.400. Den siffran kommer nu att stiga till omkring 9.000 lärare, enligt Skolverket.

– Det var ett större intresse än vad jag tror någon räknade med från början. Det är väldigt roligt att det är på det sättet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Lärarnas tidning.  

Beslut om vilka huvudmän som beviljats bidrag kommer att gå ut ganska snart.
– Vi har varit lite förberedda på detta, så det kommer att gå fort, säger Erica Jonvallen, projektledare för Läslyftet på Skolverket.  

Förutom mer pengar till huvudmän betyder detta att fler handledare kan erbjudas utbildning och att mer material till myndighetens satsning Läs- och skrivportalen kan tas fram.

Gustav Fridolin flaggar för att mer pengar till fortbildning kommer i höstbudgeten.
– I den budget som regeringen lade fram, men som röstades ned, fanns det betydligt mer pengar till fortbildning för lärare och till skolutvecklingsprogram. Men det tar tid att bygga upp ett sådant system så en större förstärkning av hela fortbildningen kan ske första nästa år, säger han.

Vad gäller pengar till nästa ansökningsomgång för just Läslyftet kommer regeringen att återkomma då det ska bedömas i förhållande till annan skolutveckling och fortbildning.
 

Fakta om Läslyftet

  • Läslyftet bygger på kollegialt lärande. Huvudmän söker statsbidrag för att vissa lärare ska kunna arbeta som handledare för sina kolleger. Handledaren kan arbeta 10 eller 20 procent av sin tid med detta. Rektor schemalägger deltagandet inom ordinarie arbetstid.
  • Läslyftet pågår 2015–2018. Nästa ansökningsperiod är december 2015–januari 2016.
  • Läsåret 2015/16 vänder sig Läslyftet till grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. Läsåret 2016/17 innefattar lyftet även gymnasieskola och gymnasiesärskola.
  • Det går att ta del av Läslyftet utan statsbidrag. Läs mer om skillnaden här.  
  • Läs mer om Läslyftet här.
    Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin