Läs senare

Linköping startar specialisering mot särskola

I höst startar Linköpings universitets speciallärarutbildning en ny pedagogisk inriktning mot utvecklingsstörning.

26 Apr 2011

Foto: Peter Karlsson Svarteld

Inom ramen för speciallärarprogrammet kan de nya studenterna få en examen med särskild kunskap inom pedagogik för personer med utvecklingsstörning. Skolverket har i flera granskningar ifrågasatt att undervisningen i särskolan fokuserat för mycket på omsorg och social utveckling i förhållande till pedagogik och kunskapsutveckling.
– Satsningen på den nya inriktningen hänger samman med regeringens beslut om hur lärarbehörighet och legitimation ska behandlas framöver. I de nya författningssamlingarna framgår tydligt att man som lärare i särskolan ska ha en speciell lärarutbildning, säger Anna-Lena Gustavsson, programansvarig, till LiU-nytt.

ur Lärarförbundets Magasin