Läs senare

Lita på texten när du för boksamtal i klassen

När Lars Brink haft boksamtal med sjätteklassare har han använt sig av författaren Aidan Chambers metod. Den kallas "Tell me", på svenska "Jag undrar".

02 Dec 2004

”Tell me” är egentligen en inställning, ett förhållningssätt. Några förutsättningar är grundläggande:

 • För att föra lyckade boksamtal måste du som lärare själv vara en läsare. Det viktiga är att våga lita på texten.
 • Alla i klassrummet ska känna sig fria att säga vad de verkligen tycker och tänker.
 • Ordet ”varför” är bannlyst. Fråga i stället: ”Hur kan du veta det?”
  När det kommer till boksamtalet ger Chambers följande råd:
 • Börja med att fråga efter det mest uppenbara i boken, vad eleverna först kommer att tänka på. Då kan de aldrig misslyckas.
 • Be eleverna ge boken ett betyg mellan 1 och 10. Den som ger lägst poäng blir mest användbar för läraren. Den personen måste övertyga de andra i gruppen.
 • Låt eleverna lista vad de tycker om, vad de inte tycker om och vad de inte förstår. Svaren på de två första frågorna är mest ett sätt att komma i gång. Det intressanta är att tala om det eleverna tycker är konstigt och om de hittar mönster i boken. Att lära eleverna tolka litteratur handlar till stor del om att de lär sig mönstren. Du ska ge eleverna ritningen till bygget. Då kan de handskas med all litteratur.
 • Bli inte för personlig. Tvinga aldrig någonsin eleverna att förklara sig själva i förhållande till texten. Kom ihåg att vi bara låtsas att vi talar om texten. Vad vi egentligen talar om är oss själva.
 • Om du känner att gruppen har fått nog: kör inte ämnet i botten utan avsluta.
  Ytterligare saker att tänka på:
 • Bokför vad varje elev läser. Då vet du direkt var eleven befinner sig och var hon ska fortsätta.
 • Glöm aldrig att människor läser olika fort. Varje gång du ber någon att läsa en bok, så stjäl du ett stycke av hans eller hennes liv. Som lärare måste du kunna försvara varför du stjäl elevens liv med just den boken. Metoden beskrivs närmare i Chambers bok ”Böcker inom oss – om boksamtal”. Läs också mer i Lärarnas tidning 1/00.

  LÄS MER:

  4Pojkarna behöll ordet vid bokprat

  FAKTA/ GENUSPROEJKT OM BÖCKER

  ”Genus i barn- och ungdomslitteraturen i skolan” är ett tvåårigt projekt som leds av litteraturprofessor Lena Kåreland. Projektet avslutas 2004 och ska mynna ut i en antologi, som beräknas komma hösten 2005. Förutom Lars Brink har fyra personer varit knutna till projektet:  

    • Lena Kåreland, professor i litteraturvetenskap, är projektledare. Hon har bland annat undersökt genus i bilderböckerna om de små grisarna Benny respektive Malla.  

    • Agneta Lind-Munther, lärarutbildare i Uppsala, har tillsammans med Lena Kåreland undersökt litteraturläsning på förskolor i Uppsala.  

    • Helen Asklund är doktorand vid Uppsala universitet. I sin forskning undersöker hon litteraturläsning i fyra åttor avseende genus. Hon har deltagit i helklassdiskussioner om böcker inom olika genrer. Dessutom har hon intervjuat en tjej och en kille från varje klass om boken de läst, läsvanor och läsning i allmänhet.  

    • Marika Andrae har bland annat skrivit om böckerna om Eva & Adam av Måns Gahrton och Johan Uneng.

 • ur Lärarförbundets Magasin