Läs senare

M vill ge statligt stöd till utsatta skolor

Tomas Tobé, ny moderat skolpolitisk talesperson, vill stärka stödet till skolor med låga resultat. Konkreta insatser direkt till lärarlagen är receptet.

21 Aug 2012

Tomas Tobé gick med i Moderata ungdomsförbundet redan i 14-årsåldern. Då var det valfrihetsfrågorna i skolan som engagerade honom.

— I dag skulle jag nog inte ställa upp på alla mina krav från den tiden, erkänner han med den mognande politikerns insikt.

Foto: Caroline TibellNu är han ny skolpolitisk talesperson för Moderaterna, ny ordförande i riksdagens utbildningsutskott och ordförande för Moderaternas skolpolitiska arbetsgrupp som om ett halvår ska leverera ett nytt skolpolitiskt program.

Lärarnas tidning möter honom i den skuggiga entrén till ett ganska tomt riksdagshus. Utanför strömmar turisterna i solskenet.

Det är Tomas Tobé som ska dra fram den moderata skolpolitiken ur den skuggtillvaro som den befunnit sig i vid sidan av utbildningsminister Jan Björklund.

Har Moderaterna varit dåliga på att profilera sig i skolfrågor?

— Det är naturligt att Jan Björklund och Folkpartiet får mycket utrymme eftersom de genomför alliansens skolpolitik. Men det är orimligt att Socialdemokraterna har högre förtroendesiffror än Moderaterna när det gäller skolpolitiken. Vi kan bidra mer.

Vad beror de låga förtroendesiffrorna på?

— Många är osäkra på vad i alliansens politik som kommer från Moderaterna. Nu när många reformer är genomförda behövs ny energi i skolpolitiken. Det har blivit lite för mycket för eller emot Jan Björklund.

Det finns de som säger att Jan Björklund är på väg ut från skolpolitiken. Stämmer det?

— Nej, det är inte min bild. Statsråd drabbas då och då av sådana diskussioner.

Valfrihet, segregation och sjunkande skolresultat hänger ihop, anser forskare. Elever från privilegierade hem söker sig till högpresterande skolor utanför det egna bostadsområdet, medan elever från underprivilegierade hem stannar kvar.

Är det dags att begränsa valfriheten?

— Jag är oroad över den bristande likvärdigheten i skolan. Men jag är inte beredd att begränsa valfriheten. Det vi politiker i stället måste göra är att höja lägstanivån. Därför föreslår jag att vi ska rikta direkt statligt stöd till de mest utsatta skolorna.

Hur ska det gå till?

— Det ska inte vara pengar som försvinner ner i ett svart hål utan det ska bland annat bestå av konkreta kompetensutvecklingsinsatser direkt till lärarlagen. Det finns redan ett sådant projekt med tio skolor i landet och det finns mycket inspiration att hämta från Ontario i Kanada, där man lyckats att förbättra resultaten med sådana här åtgärder på två år.

— Kanske behövs det också någon ny statlig funktion som tar det här ansvaret.

Ska staten verkligen blanda sig i på ett så konkret sätt?

— Vore jag kommunalråd skulle jag lägga mycket mera klös på att styra resurser till de mest utsatta skolorna. Jag skulle ständigt ringa till rektorerna i dessa skolor och hålla kollen. Jag förstår inte att kommunala skolpolitiker inte tar sig mer makt i dessa frågor.

Kan du också tänka dig att återförstatliga skolan som Folkpartiet vill?

— Nej, Moderaterna ser inte huvudmannaskapet som huvudfrågan. Men jag vill ändå ta ett steg mot mer statligt ansvarstagande genom det riktade statsbidraget till karriärtjänster. Det har inte Moderaterna varit tydliga med tidigare. Staten måste ta ett ansvar när kommunerna misslyckas.

Varför ska Sverige vara det enda land i världen där vinstuttag är tillåtet i skattefinansierade skolor?

— Jag tycker att det är bra att entreprenörer kan starta skolor. Jag förstår inte problemet med att skolor går med vinst. Det är inte det som är den svenska skolans problem. Av alla skattepengar som läggs på utbildning är det betydligt mindre än 0,01 procent som går till aktieutdelning i friskoleföretag. Men jag förstår att det är enkelt att göra politik på det. Man kan istället fråga sig varför kommunala skolor som har kvar ett överskott i slutet på året inte får behålla det.

Vänsterpartiet tänker gå till val på frågan om förbud mot vinster i fristående skolor, ledande miljöpartister vill ha en lösning där vinsten måste återföras, socialdemokratiska distriktsordföranden vill enligt en enkät i Lärarnas tidning skärpa lagstiftningen, S-talesmannen Ibrahim Baylan vill ställa tydliga bemanningskrav och förbjuda försäljning av skolan inom en viss tidsperiod.

Ser du några tecken på att det håller på att utvecklas en tydlig opinion mot vinster i fristående skolor?

— Fick vi en utveckling med sänkt kvalitet i fristående skolor och vinster som inte återinvesteras då skulle det vara problem. Men jag kan säga att Socialdemokraterna kommer att få en stor opinion emot sig om man kommer med ett förslag på vinstförbud eller andra begränsningar. Föräldrar kommer inte att vilja se stängda skolor som kommer att bli ett resultat av detta. Socialdemokraterna vet att ett förbudskrav kommer att bli tufft att driva i valrörelsen. Jag sitter i friskolekommittén och vi kommer inte att ställa upp på sådana begränsningar. Däremot vill vi se mer skolinspektion.

Vad ser du som den viktigaste orsaken till att inte flera unga väljer att bli lärare?

— Lönen.

Vad bör en lärare tjäna?

— Som arbetsmarknadspolitiker lärde jag mig att inte ha synpunkter på löneförhandlingarna. Men så mycket kan jag säga att det inte är orimligt att de bästa lärarna ska ha 10 000 kronor mer än i dag.

Du har rivstartat med flera reformförslag. Mognadstest av sexåringar och obligatorisk förskoleklass som ett steg på vägen mot tioårig grundskola. Varför just dessa förslag?

— Jag upplever det som att vi har en vänta-och-se-mentalitet i skolan när det gäller stödåtgärder. Mycket talar för att obligatorisk förskoleklass och ett test eller obligatorisk överföring av information mellan förskoleklassen och grundskolan skulle förbättra detta.Tobé fick en hel del kritik från Folkpartiet och från oppositionen när han lanserade mognadstestet för sexåringar. Man menade att lärarna redan har kunskap om vilka elever som har behov av stöd och att problemet i själva verket är bristande resurser.Var det en rimlig kritik?

— Det är en kritik som kommer från personer i välmående kommuner som inte har de här problemen. Jag rekommenderar en resa till skolor där inte ens hälften av eleverna är behöriga till gymnasieskolan. Ofta brister det just i tidiga insatser.

Är du besviken på dagens förskoleklass?

— Jag upplever inte att det finns kvalitetsbrister i dag. Men en obligatorisk förskoleklass kommer att kunna öppna för mer satsning på kunskapsuppdraget. Det betyder inte att leken kommer att försvinna ur förskoleklassen.

Lärarnas Riksförbund tycker att endast lärare ska undervisa i den obligatoriska förskoleklassen. Vad tycker du?

— Jag vet att det finns många åsikter i den frågan, inte minst inom mitt eget parti. Jag kan se fördelarna med att förskollärare finns med i förskoleklassen. Men innan vi landar i en slutgiltig åsikt ska vi lyssna på alla argument.

Vilken roll får fritidspedagogerna i en tioårig grundskola?

— Det kan jag inte säga något om än eftersom vi inte är färdiga med den biten. Men jag vet att fritidspedagogerna känner sig misshandlade av den politik som förts.

Hur ser du på förslaget till ordinationsrätt för lärarna som Lärarförbundet drivit?— Jag är orolig för att det skulle kunna användas för att plocka bort jobbiga elever från klassen. Jag tror inte på det. Ett test skulle på ett annat sätt kunna bilda utgångspunkt för att diskutera stödinsatser.Du föreslår i en debattartikel att lärare bara ska använda evidensbaserade pedagogiska metoder, det vill säga metoder där forskning visar att de ger resultat. Finns det en sådan evidensbaserad pedagogik i dag?

— Vi vet ganska lite om vilka undervisningsmetoder som är effektiva. Det förvånade mig som ny i skolpolitiken att man inte satsat mer på att ta reda på detta. Det verkar ha varit trender och ideologier som styrt valet av undervisningsmetoder. Jag säger tveklöst ja till mer forskning om detta. Det är ett område som måste stärkas.

— Men jag kan inte sitta här nu och lova mer pengar. Vi har till årsskiftet på oss att komma med förslag och räkna på dem.

Tomas Tobé har varit arbetsmarknads- och näringslivspolitiker och ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Varför blev det just du som efterträder den förra moderata skolpolitiska talesmannen Margareta Pålsson, när hon utsågs till landshövding i Skåne? 

— Det får du fråga dem som utsåg mig. Men jag upplever att man känner förtroende för min förmåga att kommunicera politik. Som arbetsmarknadspolitiker kan man bli hårt ansatt och jag har lärt mig att vara rak och tydlig och stå upp för politiken.

Hur gick det till rent konkret?

— Jag var vice gruppledare för riksdagsgruppen och vi förde en diskussion om vilka som ska sitta i de olika utskotten. Jag kom själv med förslag på olika personer som skulle kunna efterträda Margareta Pålsson, vilka vill jag inte säga. Till slut växte det fram att jag skulle ta den uppgiften.

Tycker du att du behärskar frågorna på skolområdet?

— Jag har haft ett allmänt intresse för skolfrågarna. Men jag är väl medveten om att det finns massor att sätta sig in i. Just nu läser jag inget annat än olika skolpolitiska utredningar och artiklar om skolfrågor. Jag träffar också en rad företrädare för olika intressen och organisationer. Ska jag förnya politiken måste jag ha en bred bild.
 

 

In på livet

Aktuell Ny moderat skolpolitisk talesperson, ny ordförande i riksdagens utbildningsutskott, ordförande i Moderaternas skolpolitiska arbetsgrupp.

Ålder 34.

Utbildning Samhällsprogrammet på gymnasiet, enstaka högskolekurser i media och kommunikation.

Yrkeskarriär Restaurangbiträde, försäljare, informationschef, eget företag i kommunikationsbranschen.

Familj Sambo med Markus.

Bor Stockholm och Gävle.

Lyssnar »Lever med min Spotify. Abba blir jag fortfarande glad av.«

Fritid Umgås med familj och vänner, gärna utanför politiken.

Tittar »Söndagskväll med hyrfilm är min bästa avkoppling Sagan om ringen-trilogin slår det mesta.«

Favoritpryl »Min nya portfölj som jag fick i julklapp. Här får jag plats med mycket, bland annat jobbdokument. En gång i månaden sker rensning.«

Tomas Tobé om …

vinster: »Jag förstår inte problemet med att skolor går med vinst. Av alla skattepengar som läggs på utbildning är det betydligt mindre än 0,01 procent som går till aktieutdelning i friskoleföretag.«

vinstuttag: »Förbud mot vinstuttag kommer att leda till nedlagda skolor och en stor negativ föräldraopinion. Det vet socialdemokraterna.«

gymnasieskolan: »Kommunpolitikerna måste dimensionera gymnasieprogrammen mer efter arbetsmarknadens behov.«

ur Lärarförbundets Magasin