Läs senare

Malmö ger alla chansen

12 Okt 2016


Malmö stad har valt att inkludera förstelärarna i lärar­lönelyftet. De har speciella uppdrag i sina förstelärartjänster som i många andra kommuner. Samtidigt har arbetsgivarna bedömt dem utifrån de statliga kriterierna för lärarlönelyftet.

— Vi har haft en rejäl diskussion kring detta. Förstelärarna har särskilda tjänster med särskilda uppdrag medan andra lärare får sina lönelyft utifrån att de är duktiga i sitt ordinarie arbete. Men i botten är de alla undervisande lärare som kan omfattas utifrån de statliga kriterierna för lärarlönelyftet, säger Kim Nybble, HR-chef på grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

Förvaltningen prövade även om skolledarna skulle omfattas men kom fram till att de inte skulle göra det.

— Visst kan även de vara undervisande pedagoger men våra skolledare ägnar sig inte — i huvudsak — åt att undervisa, säger Kim Nybble.

De ansvariga tjänstemännen i kommunen hade en samverkansdialog med facken, men enligt Kim Nybble nåddes en samsyn hela vägen. Lärarlönelyften blir permanenta och nivån är 2 500 kr för alla. Det innebär att närmare 50 procent av Malmös 3 000 lärare och pedagoger omfattas.

Förstelärarna har tidigare haft tidsbegränsade uppdrag under tre år. Nu har Malmö infört att förstelärare kan ha antingen visstidsförordnande eller permanenta tjänster.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin