Läs senare

Många på komvux har gått i högskola

29 Aug 2012

Den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper som de egentligen borde fått i grundskolan. Nu visar det sig att en tredjedel av eleverna redan har en högskoleutbildning. De flesta är utlandsfödda som vill lära sig svenska för att komma in samhällsliv och arbetsliv.

Det borde rimligtvis leda till att de klarar utbildningen snabbare, men skolorna har ofta svårt att anpassa utbildningen efter elevernas förkunskaper, visar en ny rapport från Skolverket.

”Det är förstås inte rimligt att en högskoleutbildad ingenjör läser matematik på grundskolenivå bara för att skolan inte lyckas individanpassa utbildningen. Vuxenutbildningen behöver bli mer flexibel”, säger Jenny Kallstenius, undervisningsråd på Skolverket i ett pressmeddelande.
 

ur Lärarförbundets Magasin