Läs senare

Medlemmar värvas mot betalning

Avtalsbrott, osanningar och medlemsvärvning mot betalning. Lärarnas Riksförbund anklagas för oetiska rekryteringsmetoder.

25 Apr 2012

 

Foto: Anders G Warne

Det pågår en strid om medlemmar mellan de båda lärarfacken. Interna dokument som Lärarnas tidning har tagit del av visar att Lärarnas Riksförbund (LR) använder tävlingar och ekonomiska belöningssystem för att rekrytera nya medlemmar.

En lokalavdelning kan få upp emot 40 000 kronor för sina rekryteringsinsatser under ett år. Enskilda medlemmar får 199 kronor per nyrekrytering upp till 995 kronor, därefter erbjuds man »av skattetekniska skäl« i stället reducerad medlemsavgift.

Lärarnas Riksförbund har även tagit fram särskilda utträdesblanketter avsedda för medlemmar i Lärarförbundet, vilket är i strid med samverkansavtalet (se faktaruta).

Lärarnas Riksförbunds dokument

 

 

På Lärarförbundets lokalavdelning i Stockholm råder upprörda känslor inför Lärarnas Riksförbunds utträdesblanketter.

— I höstas lade vi ned samverkansrådet som en direkt konsekvens av de förtryckta blanketterna. Det är helt klart en mycket frostigare relation mellan oss nu. Vi drar längre ut åt vår kant och LR drar längre ut åt sin kant, säger avdelningens ordförande Johan Törnroth.

Henrik Westerman är chef för rekryteringsenheten på ­Lärarförbundet. Han hävdar att Lärarnas Riksförbund under lång tid struntat i samverkansavtalet.

— Men det är först den senaste tiden som det blivit tydligt att det är sanktionerat från förbundsledningen.

Bara mellan december och februari fick Lärarförbundet in 260 utträdesblanketter, skrivna på de mallar som ­Lärarnas Riksförbund tillhandahåller, med förbundets logga väl synlig i sidhuvudet.

— De samlas ihop och skickas buntvis från Lärarnas Riksförbunds kansli på Sveavägen i Stockholm. Det är en väldigt tråkig utveckling och måste naturligtvis leda till en reaktion från vår sida. Vi måste gå ut och bli aktivare på arbetsplatserna för att bemöta deras osanningar och visa upp det positiva budskap vi står för, säger Henrik Westerman.

Vad är det för osanningar?

— Att vi inte organiserar ämneslärare, att vi vill avskaffa ferietjänsterna och att medlemmar i Lärarförbundet inte skulle omfattas av en inkomstförsäkring till exempel. Argument som är helt felaktiga. Detta hör vi när vi ringer upp medlemmar som vill byta förbund.

Kan du garantera att ni själva inte rekryterar på samma sätt?

— Jag kan säkert säga att Lärarförbundet aldrig fokuserat på att svartmåla eller ljuga om någon annan. Det viktiga är att fokusera på det mervärde vi kan leverera till varje medlem, inte på vad andra inte förmår. Jag har blivit uppringd av lokala ombudsmän som frågar varför vi inte har någon egen utträdesblankett, då svarar jag att vi väljer att inte jobba så.

— Men det är helt klart frustrerande att se att vi ibland förlorar på att försöka hålla en högre nivå i vårt sätt att arbeta.

Henrik Westerman menar att Lärarnas Riksförbunds sätt att rekrytera i slutändan blir kontraproduktivt för alla fackligt anslutna.

— När mycket tid och pengar läggs på att rekrytera varandras medlemmar i stället för facklig styrka leder det till att alla lärare förlorar.

Samverkansavtalet

De båda lärarförbunden är ense om att inte rekrytera varandras yrkesverksamma medlemmar.
En liknande formulering finns i avtalet mellan centralorganisationerna TCO (som Lärarförbundet tillhör) och Saco (LR).
Misstankar om övertramp mot dessa principer bör lösas genom direkta kontakter mellan berörda förbund.

ur Lärarförbundets Magasin