Läs senare

Miljarder till yrkeslärarna

Regeringen avsätter över två miljarder extra till yrkeslärarna de närmaste fyra åren. Pengarna ska bland annat gå till att höja kvaliteten på yrkesutbildningarna i gymnasiet.

05 Sep 2012

I budgetpropositionen för 2013 finns anslag till ett ”ungdomspaket” som innehåller satsningar på lärlingsutbildningar, gymnasiala yrkesutbildningar och lärlingsvux. Bland annat vill regeringen öka antalet utbildningsplatser och få in fler behöriga lärare på yrkesutbildningarna. Förhoppningen är att åtgärderna ska leda till att färre elever hoppar av.

Förslaget, som presenterades på tisdagen, innehåller även ett tillskott till lärlingsutbildningarna, i och med en fördubbling av anordarbidraget, de pengar som arbetsgivare får för att ta emot lärlingar.

Regeringen bedömer också att det klena konjunkturläget kommer att ge en ökad efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft. Därför föreslås en tillfällig ökning av antalet studieplatser på vissa eftergymnasiala utbildningar. Till en kostnad av strax över fem miljarder blir det totalt närmare 51 000 extra platser under fyra år. Över hälften av platserna kommer att återfinnas inom yrkesvux, lärlingsvux och yrkeshögskolan. Folkhögskolan får ett tillskott på 2000 utbildningsplatser under de kommande två åren. 

ur Lärarförbundets Magasin