Läs senare

Ministern: Vården är en förebild

20 Jan 2016

Regeringen vill höja kvaliteten i vfu:n genom mer samverkan mellan lärosäten och skolor och förskolor. Modellen är det så kallade ALF-avtalet inom hälso- och sjukvården.

— En sak vi diskuterar är att ha motsvarande avtal inom skolans område, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Införandet av ett sådant centralt avtal behandlas nu av regeringen, lärarfacken och arbets­givarna inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket. Det skulle knyta samman forskningen, lärarnas utbildning på högskolan och vfu mer långtgående än i dag. Avtalet kan också möjliggöra kombinationsanställningar på högskola och skola eller förskola.

— En starkare samverkan mellan lärosäten och huvudman behövs för att få en ännu bättre lärarutbildning och för att klara dimensioneringen av den, säger Helene Hellmark Knutsson.

Hon ser positivt på det pågående försöket med övningsskolor och övningsförskolor.

— Det har stärkt skolornas koppling till lärarutbildningarna och har gett handledarna bättre utbildning.

Helene Hellmark Knutsson betonar vikten av att det görs en ordentlig prövning av studenten under vfu-perioden.

— Det är viktigt för att höja kvaliteten i lärarutbildningen som helhet och för att göra den attraktiv. Men då måste handledarna få tillgång till rätt verktyg och redskap för att kunna göra bedömningar.

ur Lärarförbundets Magasin