Läs senare

Mobbning på Facebook tynger skolkuratorer

Åtta av tio skolkuratorer anser att deras arbetsbörda har blivit större de senaste åren. Det beror till stor del på att den psykiska ohälsan har ökat bland eleverna.

24 Maj 2010

Många konflikter mellan elever startar numera på Facebook, Twitter, bloggar och sms. Följderna, i form av trakasserier och mobbning, hamnar ofta på skolkuratorns bord.
   Det visar en undersökning som Akademikerförbundet SSR har gjort bland 550 medlemmar.
   Att fyra av tio skolkuratorer fått minskade resurser för elevhälsa det senaste året bidrar till den ökade arbetsbördan. En majoritet hinner inte med det hälsofrämjande arbetet på sin arbetsplats.

ur Lärarförbundets Magasin