Läs senare

Myndighet: trådlösa datornätverk är ofarliga

Skolorna behöver inte oroa sig för att installera trådlösa nätverk, de är nämligen helt ofarliga. Det slår Strålsäkerhetsmyndigheten fast.

30 Okt 2013

Radiovågor från trådlösa datornätverk är harmlösa. De kan utan vidare installeras på förskolor och skolor. Det hävdar Strålsäkerhetsmyndigheten, som nu ska skicka ut denna information till samtliga landets skolor. Bakgrunden är att organisationen Strålskyddsstiftelsen gått ut och varnat skolorna för att det finns hälsorisker med trådlösa nätverk.

– Vi har skickat det här brevet eftersom det inte finns några vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk. Vi vill inte att stiftelsen ska få stå oemotsagd, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Den som vistas i närheten av ett trådlöst datornätverk exponeras endast för mycket låga nivåer av radiovågor, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten, som har mätt radiovågor från trådlösa datornätverk i skolmiljö. Mätningarna visade att radiovågorna är så svaga att det motsvarar normal bakgrundsnivå i stadsmiljö och långt ifrån de nivåer som medför hälsorisker.

– Det finns ingen anledning att av strålskyddsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk i skolmiljöer. Det anser i stort sett alla världens strålsäkerhetsmyndigheter, och även Världshälsoorganisationen (WHO), säger Hélène Asp.

Strålsäkerhetsmyndigheten

  • Strålsäkerhetsmyndigheten är den statliga myndighet som har ansvar för att skydda allmänheten från skadliga effekter från strålning.
  • Myndigheten ansvarar också för att öka kunskapen om exempelvis människors exponering för radiovågor, som bland annat trådlösa datornätverk och surfplattor använder för att kommunicera. 

Läs brevet som Strålsäkerhetsmyndigheten skickar ut till skolorna här.

ur Lärarförbundets Magasin