Läs senare

Normalbegåvad elev gick sex år i särskola

Älvsbyn måste se över alla särskoleplaceringar sedan 2006. Det har Skolinspektionen beslutat sedan det kommit fram att en elev gick i särskolan i sex år trots att hon inte hörde hemma där.

15 Okt 2012

Det finns stora brister i kommunernas utredningar av om barn ska placeras i särskolan. Det framkom redan för ett år sedan då Skolinspektionen presenterade resultaten från två genomgångar i sammanlagt 58 kommuner.

Eleven i det aktuella ärendet hade svårt att hänga med i undervisningen. Hon placerades i grundsärskola i årskurs åtta sedan skolpsykologen i Älvsbyn kommit fram till att hon hade en lindrig utvecklingsstörning.

Ett par år senare visade det sig att psykologen saknade fullständig utbildning och legitimation. Personen stängdes av men först efter ytterligare två år – när eleven gick tredje året i gymnasiesärskolan i Piteå – gjordes en ny utredning. Den visade att eleven är normalbegåvad.

Skolinspektionen kräver nu att Älvsbyn gör en fullständig översyn av alla utredningar och beslut om särskoleplaceringar mellan 2006 och 2011. Kommunen ska också vidta åtgärder som garanterar att elever inte hamnar fel i framtiden.

ur Lärarförbundets Magasin