Läs senare

Ny kontroll gav friskolor bakläxa

Inför kommande läsår skärper Skolinspektionen kontrollen av nya friskolor. För första gången har en tillsyn gjorts redan före skolstarten och 3 av 26 granskade skolor måste nu rätta till brister för att få öppna som planerat i höst.

27 Jun 2012

– 32 ivriga barn ska börja i vår skola och lärarna är supertaggade inför höststarten. Så det måste bara gå bra, säger Lina Walin, rektor för Näshulta friskola utanför Eskilstuna, en av de nya friskolor som har fått ett föreläggande om brister.

För att få behålla sitt godkännande måste skolan nu kunna visa att det finns behöriga lärare i alla ämnen och att elevhälsan lever upp till kraven – de punkter där Skolinspektionen sett brister. Även nya Odenplansgymnasiet i Stockholm och Ängskolan i Kalmar fick bakläxa i den nya kontrollen. Där handlar det om för dåligt elevunderlag respektive brist på behöriga lärare och att behovet av lokaler och läroverktyg inte är uppfyllt för alla ämnen.

– Skälet till att vi valt att lägga in en tillsyn innan skolan ens har startat är att det har varit många som har startat med väldigt dåliga förutsättningar, säger Ana-Maria Koci, projektledare på Skolinspektionen.

Förra året uppmärksammades till exempel Fredens skola i Göteborg som fick stänga efter bara några veckor. Nu, i den nya så kallade etableringskontrollen, måste friskolorna i god tid kunna visa att de verkligen har allt på plats för att kunna leva upp till skollagen.

Men någon fullständig garanti kan en förhandskontroll inte ge, menar Ana-Maria Koci.

– Det som återstår att granska är ju kvaliteten. Nu har det gällt det praktiska, säger hon.

På Näshulta friskola välkomnar rektor Lina Walin en hårdare granskning av nya friskolor. Även om hon samtidigt upplever att det i praktiken är svårt för en liten skola leva upp till alla krav, till exempel om behöriga lärare.

– Någonstans känns det som att man kanske ska kolla rimligheten i vissa regler som man inför, säger hon.

Skolinspektionens etableringskontroll

  • Inför höstterminen 2012 genomför Skolinspektionen för första gången en så kallad etableringskontroll av nya friskolor.
  • I etableringskontrollen granskar Skolinspektionen att huvudmannen verkligen har det som krävs för att leva upp till skollagen. Att det finns ekonomisk stabilitet, behöriga lärare, ett tillräckligt elevunderlag och lokaler är exempel på sådant som ingår i tillsynen.
  • Etableringskontrollen gäller för de huvudmän som under 2011 fick tillstånd att starta friskola hösten 2012. Av 26 granskade skolor måste 3 stycken rätta till brister för att få behålla sitt godkännande om att starta i höst.

Källa: Skolinspektionen (TT)

ur Lärarförbundets Magasin