Läs senare

Nya viten mot friskolan Olympen

Skolinspektionen höjer tonen mot Skolföretaget Olympen. Myndigheten ansöker i domstol om att företaget ska betala ett tidigare vite samtidigt som den beslutat om nya viten på nära 1,9 miljoner kronor.

23 Feb 2016

[uppdaterad 2016-02-25]

Företaget Olympen, som driver grundskolor och förskolor i Stockholm, har inte åtgärdat alla brister som Skolinspektionen pekat på i ett vitesbeslut från i somras. Myndigheten vill därför att Förvaltningsrätten i Stockholms beslutar att friskoleföretaget ska dömas att betala vitesbeloppet på 1.400.000 kronor. 
 

Skolinspektionen ser allvarligt på att flera brister på såväl två av Olympens grundskolor – Svea Torn och Telefonplan – som på företaget centralt inte åtgärdats. Myndigheten har därför beslutat om ett nytt vitesföreläggande om totalt 1.880.000 kronor. Dessa ska vara åtgärdade senaste den 26 april i år. 

Kritiken gäller bland annat brister i det systematiska kvalitetsarbetet, brister i undervisningen och i arbetet med att ge extra anpassningar och särskilt stöd. 

ur Lärarförbundets Magasin