Läs senare

Nyanlända elever fortsätter fördelas ojämnt

NyanländaStora kullar lågstadiebarn och många nyanlända barn gör att grundskolan fortsätter att växa kraftigt. Men ansvaret för de nyanlända eleverna fördelas fortfarande ojämnt i landet.

23 Mar 2017

Skolverkets statistik visar att grundskolan passerade miljonstrecket detta läsår. Den har 1024000 elever, en ökning med hela 38000 sedan föregående läsår.

– Det unika är att gymnasieskolan också växer nu. Det betyder att man ute i kommunerna måste planera för en ökning i hela skolan, säger enhetschef Anna Österlund vid Skolverket.

Förstaklassarna är den största årskullen, med mer än 120000 elever, medan niondeklassarna är den minsta. På det sättet var det sedan länge väntat att grundskolan skulle gå upp i storlek – de allra flesta barn har ju gått i svensk förskola.

Men grundskolan har som bekant också tagit emot många asylsökande barn i olika åldrar. Antalet elever som räknas in i gruppen nyanlända/nyinvandrade är i år drygt 79000, vilket är 17000 fler än förra läsåret. Som nyanländ definieras de som kommit till Sverige de senaste fyra åren.

De allra flesta skolor i landet har åtminstone någon nyanländ elev, men 700 skolor har inte tagit emot någon. Fördelat på skola tog 10 procent av skolorna emot 43 procent av de nyanlända eleverna i år jämfört med 46 procent förra året.

På kommunnivå syns samma mönster: ett antal mindre kommuner har tagit emot väldigt många i förhållande till sin storlek. Ljusnarsberg, Hultsfred, Högsby och Lessebo är kommuner där över 30 procent av grundskoleeleverna är nyanlända. Men arbetet ute på skolorna har gått in i en ny fas.

– För ett år sedan var det stort fokus på mottagande och kartläggning av elevernas förkunskaper Nu ser vi att de elever som kom 2015 mycket mer är ute hos de ”vanliga” lärarna, som saknar erfarenhet av att undervisa elever som inte kan så mycket svenska. För läraren innebär det samarbete med studiehandledare eller andra elever med samma modersmål och att försäkra sig om att eleverna förstår centrala begrepp, säger Anna Österlund.

Andel nyanlända elever 2016/17 

ur Lärarförbundets Magasin