Läs senare

Nytt bakslag i Pisa-test för svenska skolan

Datortillgången i den svenska skolan är utmärkt. Betydligt sämre är de svenska elevernas IT-kunskaper. I ännu ett Pisa-test, denna gång digitalt, hamnar Sverige långt efter toppnationerna.

15 Sep 2015

Pisa-undersökning och Sverige har på senare år blivit synonymt med svaga resultat. I den delrapport som nu släpps har Sverige också halkat efter.

Rapporten redovisar mätning av digitala kunskaper i två olika moment: läsförståelse och matematik. När det gäller digital läsförståelse ligger Sverige i mittenskiktet, kring OECD-snittet, men tappar avsevärt jämfört studien gjord 2009.
 

Gällande att lösa matematiktal digitalt hamnar Sverige i kategorin "klart under OECD-snittet", vilket är en repris på hur det såg ut 2013 när huvuddelen i OECD:s mätning av skolevers kunskaper redovisades. Då hade Sverige sämst resultatutveckling av alla OECD-länder.
 

– Vi vet att det är en hög internetanvändning i Sverige, men allt handlar om vad eleverna gör på datorerna och inget slår en skicklig lärare. Lärare behöver kompetensutveckling och det har inte varit några sådana stora satsningar och inte prioriterats från regeringen tills nu, säger Maria Weståker, enhetschef för undervisningsstödsenheten vid Skolverket.
 

Skolverket fick i somras ett regeringsuppdrag att utveckla ett nationellt skolutvecklingsprogram där IT som pedagogiskt verktyg ses som en nyckelfråga. Klart är dock att det inte lär sjösättas förrän tidigast i höst nästa år och situationen är alarmerande.
 

– Det här belyser att vi måste arbeta med vad vi ska göra med datorerna. Sedan ser vi att det ser väldigt olika ut mellan olika skolor gällande tillgång. På vissa skolor har varje elev en dator och på andra har man aldrig använt dem eller har datorerna i princip bara som skrivmaskiner, säger Maria Weståker.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger att det nya bakslaget för svenska skolor hänger ihop med att man inte har försett rektorer och lärare med de rätta verktygen.
– Det måste handla om vad man faktiskt gör med en dator. Arbetet med att ge lärare och rektorer kompetens och de rätta verktygen har hängt efter. Det är där vi måste göra långsiktiga och systematiska insatser, säger han.

En skola där man tagit fasta på vikten av IT är Mälarhöjdens skola i Stockholm. Per Karlström som arbetar som lärare i årskurs 1–3 har introducerat en variant på det populära datorspelet Minecraft som nu används i matematikundervisningen.

På lektionen har eleverna fått kliva in i Minecrafts värld. Genom att svara på mattefrågor, räkna ut arean på tomter och samarbeta kring olika uppgifter i spelet har det integrerats i undervisningen.

– När vi började var det väldigt få skolor som sysslade med det här. I stället hade jag kontakt med lärare i USA och Australien, säger Per Karlström.

– Det som är roligt att se är hur eleverna hjälper varandra, antingen direkt i spelet eller att man kommer bort till varandras platser.
 

IT-användandet har skolan nu kopplat till flera andra skolämnen – en nödvändighet menar Per Karlström som talar om ett tåg som nu går och som det gäller att vara med på.

– Vad vi måste förstå är att för de här barnen är inte den här tekniken något konstigt. De har levt med den sedan födseln.

Pisa-rapporten

  • 31 av länderna som deltog i Pisa-undersökningen 2012 fick även göra ett digitalt test. Detta inkluderade läsförståelse med 18 frågor och dessutom 41 matematikuppgifter. 
  • Allra bäst resultat i läsförståelsen uppnådde Singapore med 566 poäng, därefter Sydkorea (555) och Hongkong (550)
  • Sverige fick 498 poäng, i mittenskiktet av deltagande nationer, före till exempel Danmark (495) men efter Norge (500) och Estland (523).
  • Även i matematikdelen var Singapore allra bäst med 567 poäng, därefter Shanghai (Kina) med 562.
  • Sverige hade 490 poäng – klart under OECD-snittet.
  • Pisa-mätningen från 2012 visade att svenska elevers resultat försämrats kraftigt i matematik, naturvetenskap och läsning jämfört med Pisa 2009. 

Läs mer om Pisa 2013 här.

ur Lärarförbundets Magasin