Läs senare

Nytt viteshot mot skola i Göteborg

Ännu en skola i Göteborg hotas med vite om inte allvarliga brister rättas till. Tidigare har Skolinspektionen fattat vitesbeslut för nio andra kommunala skolor eller skolenheter i Göteborg.

08 Mar 2016

Skolinspektionen hotar Munkebäcksgymnasiet 2, den ena av två enheter vid skolan, i Göteborg med ett vite på 500.000 kronor om inte bristerna rättas till före mitten av augusti. Skolan blir den tionde i kommunen som hotas med vite (Se faktaruta). Totalt riskerar huvudmannen viten på flera miljoner kronor.  
 

Enligt Skolinspektionen har de kritiserade förhållandena rått länge och fått allvarliga konsekvenser för elevernas möjligheter att nå målen för utbildningen.
 

Det handlar bland annat om att elever som behöver extra anpassningar inte fått det, om brister i skolans elevhälsa och att skolbiblioteket inte används i tillräcklig grad för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling. 

Vitesbeslut för tio skolor

Huvudmannen Göteborgs kommun riskerar miljonviten.
 • Munkebäcksgymnasiet 2 (gymnasium, 500.000 kronor)
 • Svartedalsskolan 4–9 (grundskola, 600.000 kronor)
 • Sjumilaskolan F–9A (grundskola, 700.000 kronor) 
 • Sjumilaskolan F–9B (grundskola, 700.000 kronor) 
 • Burgårdens Utbildningscentrum 1 (gymnasieskola, 700.000 kronor)
 • Burgårdens Utbildningscentrum 3 (gymnasieskola, 700.000 kronor)
 • Burgårdens Utbildningscentrum 5 (gymnasieskola, 900.000 kronor)
 • Sannaskolan 2 (grundskola, 800.000 kronor)
 • Lövgärdesskolan (grundskola, 1.000.000 kronor)
 • Nordhemsskolan (grundskola, 500.000 kronor).
  Källa: Skolinspektionen

ur Lärarförbundets Magasin