Läs senare

Ofarligt med surfplattor och mobiler i skolan

ReplikDet finns inga hälsorisker med trådlösa nätverk. Det skriver Strålsäkerhetmyndigheten i en replik till lärarna Linda Nieuwenhuizen och Elisabeth Johansson, som vill få bort den trådlösa tekniken från klassrummen.

03 Jun 2017

Strålsäkerhetsmyndigheten

Den statliga myndighet som har ansvar för att skydda allmänheten från skadliga effekter från strålning.

Trådlösa datornätverk använder sig av radiovågor för att koppla upp datorer eller surfplattor mot internet. Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg.

Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. De symptom som observerats i studier som studerat wifi-användning har inte kunnat kopplas till radiovågsexponeringen.

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är därför att det inte finns några hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk och därför finns det inga strålskyddsskäl att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö.

ur Lärarförbundets Magasin