Läs senare

Otrygg skolstart för papperslösa

Skolan ska vara en fredad zon för papperslösa barn från och med den 1 juli. Men polisen riktlinjer hinner inte bli klara till skolstarten.

30 Maj 2013

Från den 1 juli i år får även så kallade papperslösa barn rätt att gå i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Rikspolisstyrelsens riktlinjer för hur polisen ska arbeta med avvisnings- och utvisningsbeslut för barn i skolor hinner dock inte bli klara, enligt Dagens Nyheter. Riktlinjerna skulle kommit under våren, men väntas nu inte bli klara förrän i september.

– Jag hoppas att polisens riktlinjer blir färdiga så snart som möjligt. Om rädslan för att bli tagen av polisen blir ett hinder för att gå i skolan får vi överväga ytterligare åtgärder, säger Maria Ferm, Miljöpartiets talesman i migrationsfrågor, till tidningen.

Enligt Sören Clerton, chef för gränskontrollenheten vid Rikspolisstyrelsen, är det redan i dag praxis för polisen att inte gå in i skolor för att hämta barn som ska utvisas.

Dock berörs inte frågan huruvida vägen till och från skolan ska vara fredad i de diskussioner som nu förs om polisens riktlinjer, något som frivilligorganisationer har krävt, enligt DN.

– För vägen till skolan är det knepigt att ge någon rekommendation. Det är två samhällsintressen som kolliderar. De papperslösa barnen ska garanteras sin rätt att gå i skolan. Men samtidigt ska personer som saknar uppehållstillstånd utvisas, säger Sören Clerton.

Papperslösa
i skolan

  • Papperslösa barn får rätt att gå i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola från den 1 juli 2013. De får också rätt till skolskjuts.
  • Lagen gäller inte förskola och fritidshem.
  • Barnen omfattas inte av skolplikt. Det innebär bland annat att kommunerna inte har skyldighet att informera de papperslösa barnen och deras föräldrar att de har rätt till utbildning.
  • Skolan är från den 1 juli inte längre skyldig att underrätta polisen om barn som befinner sig i landet utan tillstånd.
  • Här kan du läsa propositionen.

Källor: Regeringen, Röda korset

ur Lärarförbundets Magasin