Läs senare

Personalneddragningar på Ross Tensta gymnasium

När Ross Tensta gymnasium stängs för renovering 2017 kommer lärarna i så stor utsträckning som möjligt att erbjudas jobb på de skolor dit eleverna flyttar.

20 Jan 2016

En plan för vilka skolor eleverna får flytta till när renoveringen av Ross Tensta gymnasium i norra Stockholm inleds om ett år ska vara färdig i början av mars.

– Oavsett om vi stänger eller inte så minskar skolan i omfattning så mycket redan i höst att vi står inför en stor neddragning av personal, säger gymnasiechef Lars-Gustaf Jonsson.

Hur skolbyggnaden ska användas när den öppnar igen 2018 är inte bestämt.

– Vi vill gärna fortsätta ha en gymnasieskola i Tensta där man kan ta examen på nationella program, men det är oklart i vilken omfattning. I höst bör vi ha en tydlig idé om hur skolan kommer att användas och om vi ska fortsätta arbeta efter Ross-koncept.

Varför minskar söktrycket till skolan?

– Tittar man på elevströmmarna i Stockholmsområdet de senaste åren har fler elever sökt sig mot innerstadsskolor. Det har även slagit igenom i Tensta. Minskade elevkullar och att det varit stökigt i området spelar också in, säger Lars-Gustaf Jonsson.

Vad är det som avgör om Ross-konceptet finns kvar när skolan öppnar igen?

– Det beror helt på vilken typ av skola vi bestämmer oss för att ha där 2018. Arbetssättet har korrigerats sedan Ross-pedagogiken infördes 2003. Nu ska vi göra en analys för att se om det kan passa de nya behoven.

Skolinspektionen har valt att prioritera Ross Tensta gymnasium i den stora granskning myndigheten inlett av skolorna i Stockholm. Via media och anmälningsärenden har Skolinspektion noterat att det under hösten varit bråkigt på skolan.

– Under våren går vi in med extra resurser på skolan. Den har också satt igång ett värdegrundsarbete och infört fler ordningsregler, säger Lars-Gustaf Jonsson.

Varför har det varit så bråkigt på gymnasiet?

– Sammansättningen av elever har ändrats samtidigt som vi i gymnasieledningen inte varit tillräckligt snabba med att vidta åtgärder. Skolan har fått fler elever som inte är behöriga.

För att stärka det uppföljande arbetet kring normer, elevstöd och trygghetsfrågor har en erfaren före detta rektor anlitats som stöd för skolledning och lärare. För att öka tryggheten för elever och personal kommer skolan också att installera fler övervakningskameror.

ur Lärarförbundets Magasin