Läs senare

Praktiska gymnasiet Stockholm slipper vite

Skolinspektionen avslutar sin tillsyn av Praktiska gymnasiet Stockholm efter att skolan gjort de förbättringar som myndigheten krävt.

08 Feb 2016

Praktiska gymnasiet Stockholm har förbättrat arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd till elever som behöver hjälp för att klara skolarbetet. Skolinspektionen bedömer därför att huvudmannen Praktiska Sverige AB rättat till de brister som föranledde myndighetens tidigare beslut om vite på 900.000 kronor.  
 

Praktiska Sverige har dock ett flertal viteshot hängande över sig. I pengar handlar det totalt om nära 8 miljoner kronor. 

ur Lärarförbundets Magasin