Läs senare

Praktiska-gymnasium viteshotas igen

Skolinspektionen skärper tonen mot Praktiska gymnasiet Kristianstad. Skolan har fortfarande så stora brister i utbildningen att den nu riskerar totalt 1,1 miljoner kronor i vite.

09 Feb 2016

Skolinspektionen ansöker dels hos förvaltningsrätten om att Praktiska Sverige AB ska betala 350.000 kronor, och har beslutat om ett nytt föreläggande med vite på 750.000 kronor.
 

Myndighetens kritiserar främst de täta lärarbytena och den höga andelen obehöriga lärare.
 

Samtidigt slipper Praktiska gymnasiet i Stockholm att betala vite på 900 000 kronor. Skolinspektionen bedömer att skolan rättat sig efter kritiken som gällde anpassningar och särskilt stöd.
 

Totalt har tio gymnasieskolor inom Praktiska-kejdan fått skarp kritik och viteshot av Skolinspektionen, likaså koncernen Praktiska Sverige AB.
 

Två av skolorna har därefter lagts ned.

ur Lärarförbundets Magasin