Läs senare

Professor i specialpedagogik: Inför skolplikt från tre år

Obligatorisk skola från tre års ålder med fokus på barns språkliga utveckling. Det föreslår Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik. Det skulle gagna barn från mindre gynnade socioekonomiska förhållanden, anser han.

15 Dec 2015

Hur ska resultatutvecklingen i den svenska skolan vändas? De politiska förslagen har varit och är många. Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik med 40 års forskarerfarenhet av skolreformer och utvecklingsarbete, konstaterar i en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsajt på tisdagen, att ”åtgärdsarsenalen” varit utan synbar effekt. Det krävs nytänkande, skriver han. 
 

Mats Myrbergs egen idé är att börja från början istället för att lappa och laga mot slutet – som exempelvis skolplikt efter 16 års ålder. Med andra ord: satsa på att ta hand om framtida generationer barns utvecklingspotential i ett tidigt skede.
Redskapet för att klara det är en utvidgad skolplikt nedåt i åldrarna, förslagsvis från tre år, med fokus på barns språkliga utveckling. I det ingår att medvetandegöra föräldrar, pedagoger och vårdpersonal om deras viktiga roll för barnens språkutveckling. 
 

Myrbergs argument för förslaget är att skillnader i ordförråd är mycket stora redan vid tre års ålder och att forskarna vet att ett stort ordförråd är en av de viktigaste faktorerna bakom utveckling av läsförståelse. Forskning visar även att ordförråd på modersmålet har stor betydelse för hur bra en individ lär sig ett andraspråk.  
 

Åtgärden skulle jämna ut skillnader och förbättra utgångsläget vid skolstart för barn från mindre gynnade socioekonomiska förhållanden, enligt Myrberg.
 

Professor Myrberg skriver i den nyutkomna antologin ”Vägen ut ur skolkrisen”, att en ”dålig start i skolan har livsvariga konsekvenser”. Han hänvisar bland att till forskning som visar att barn med läs- och skrivproblem i stor utsträckning väljer bort fortsatta studier efter grundskolan. Endast var sjätte har en högskoleutbildning jämfört med varannan i en matchad jämförelsegrupp. 

ur Lärarförbundets Magasin