Läs senare

Professor: Övergången skapar problem

Elevernas övergång från förberedelseklass till ordinarie klass orsakar stora bekymmer, enligt professor Nihad Bunar.

21 Dec 2012

Flyktingbarn lämnas i sticket när de flyttar från förberedelseklass till vanlig klass. Det menar Nihad Bunar, som leder ett forskningsprojekt om hur nyanlända elever tas om hand.

Nihad Bunar är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. För ett par år sedan ställde han samman den forskning som finns på området — och kom fram till att den inte var mycket att skryta om. Det fanns knappt någon.

Tydligt var i alla fall att arbetssätten skiljde sig stort mellan olika kommuner och skolor. Tillsammans med några kolleger försöker han nu reda ut vilka modeller som fungerar, och vilka som bör överges.

Forskarna studerar mottagandet i tre kommuner: en liten med få flyktingbarn, en mellanstor där det är ungefär lika många nyanlända som svensktalande i den studerade klassen och en stor kommun där de nyanlända har klasskamrater som själva har invandrarbakgrund.

Resultaten av studien är inte klara än men Nihad Bunar vågar sig i alla fall på några preliminära observationer.

— Det finns stora brister i kartläggningen av elevernas tidigare kunskaper, och studiehandledningen på det egna språket är för dålig. Övergången från förberedelseklass till ordinarie klass leder också till stora bekymmer.

— De nya lärarna tar inte hänsyn till de här elevernas individuella behov. Barnen hänger inte med och kommer inte in i kompisgänget. De sitter tysta och hamnar till sist på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet. Där är schemat luftigt och nivån låg.

Alla problem till trots gläder sig Nihad Bunar över att intresset för frågan har vuxit kraftigt på den senaste tiden, kanske på grund av den stora invandringen. Verksamheten ses över av regeringen, Skolinspektionen och i flera stora kommuner.

Däremot förfäras han av att undervisningen på sina håll fortfarande sker isolerat från den övriga skolverksamheten, som i Söderhamn. Han ger planerna på att flytta in eleverna i en vanlig skolbyggnad sitt fulla stöd.

— Onödigt avskiljande har kritiserats hårt av Skolinspektionen. Det är hemskt att de här eleverna sitter segregerade och isolerade. Det finns inga som helst pedagogiska eller sociala skäl för det.

— Givetvis ska alla få en klasstillhörighet i den vanliga skolan, plus särskilt stöd — kanske genom anpassad studiegång eller i en särskild undervisningsgrupp.

ur Lärarförbundets Magasin