Läs senare

Psykisk ohälsa vanligare bland stressade elever

Huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är nästan dubbelt så vanligt bland tonåringar som är stressade över skolarbetet. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

18 Feb 2016

Psykosomatiska besvär är ungefär dubbelt så vanliga bland tonåringar som uppger att de är ganska eller mycket stressade över skolarbetet, jämfört med dem som är lite eller inte alls stressade. Det visar Folhälsoinstitutets undersökning Skolbarns hälsovanor.  
 

Bland de flickor som uppger att de är stressade av skolarbetet uppger 68 procent att de har psykosomatiska besvär. Bland de flickor som inte stressas av skolarbetet är motsvarande siffra 36 procent.

Av de pojkar som är stressade uppger 48 procent att de har psykosomatiska besvär, jämfört med 21 procent av de som inte är stressade.

– Sedan slutet av 1990-talet har ökningen av andelen tonåringar som uppger att de är stressade över skolarbetet till stor del sammanfallit med ökningen av psykosomatiska besvär. Det innebär att den ökade skolstressen kan ha bidragit till den ökade psykiska ohälsan bland tonåringar, säger Petra Löfstedt, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Seminarium

  • Undersökningens resultat diskuteras vid seminariet "Vilken betydelse har skolan för barns och ungas psykiska hälsa?" på torsdagen. Seminariet riktar sig till särskilt inbjudna, men går att se i efterhand här
  • Seminariet är det fjärde i Folkhälsomyndighetens seminarieserie om ökningen av barns och ungas psykiska ohälsa och tänkbara orsaker till utvecklingen. Bakgrunden är att andelen 13- och 15-åringar med självrapporterade psykosomatiska besvär har fördubblats de senaste decennierna.
  • Skolbarns hälsovanor är en internationell undersökning som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO). Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder.
    Källa: Folkhälsomyndigheten

ur Lärarförbundets Magasin