Läs senare

Regeringen efterlyser fler män i förskolan

Några få procent män i förskolan är för lite anser regeringen och ger Skolverket i uppdrag att titta utrikes för att få idéer om hur männen ska bli fler.
Det gjorde Delegationen för jämställdhet i förskolan för flera år sedan, men utan att vilja ta efter norska rekryteringskampanjer.

19 Dec 2011

2,8 procent av de anställda i kommunala förskolor och 5,3 procent i fristående förskolor är män.
För att jämna till könsfördelningen ger regeringen Skolverket i uppdrag att genomföra insatser som ska ge barnen vuxna förebilder av båda könen.

Första steget blir att göra en kartläggning och analys av vilka åtgärder som har genomförts sedan 1970 för att öka andelen manliga förskollärare och barnskötare. Skolverket ska också lyfta fram goda exempel och studera vilka insatser som har genomförts i andra länder innan man lämnar förslag på åtgärder.
Redan för fem år sedan konstaterade Delegationen för jämställdhet i förskolan att andra nordiska länder har satsat på att rekrytera män till förskolan, medan Sverige valt att i stället jämställdhetsutbilda personal. Några rekryteringskampanjer likt dem i Norge förespråkades dock inte av delegationen, som leddes av Anna Ekström, numera generaldirektör för Skolverket, mottagaren av det nya uppdraget.

ur Lärarförbundets Magasin