Läs senare

Riksrevisionen granskar arbetet mot kränkande behandling

Antalet anmälningar om kränkande behandling i skolan har ökat. Samtidigt finns indikationer på att de inblandade myndigheternas arbete inte är effektivt nog. Därför ska Riksrevisionen granska om reglerna är tillräckligt tydliga.

09 Apr 2013

Riksrevisionen har gjort en förstudie som visar att det finns tecken på att vissa ärenden kan falla mellan myndighetsstolarna medan andra kan behandlas av flera myndigheter.

– Det kan för att ta ett exempel handla om att en elev både anmäler till Skolinspektionen att den blivit kränkt enligt skollagen och till Diskrimineringsombudsmannen att den blivit trakasserad enligt någon av de diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen, säger Carita Nyyssölä Linde, projektledare vid Riksrevisionen.

På skolområdet gäller skollagen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen parallellt.

Det finns indikationer på att dessa olika lagar till viss del överlappar varandra och inte är helt samstämmiga med varandra. Det verkar som att detta leder till problem i tillämpningen av lagstiftningen och att det blir krångligt för eleverna, skriver Riksrevisionen i sitt beslut om granskningen.

Regeringens, Diskrimineringsombudsmannens, Skolinspektionens, Skolverkets och Arbetsmiljöverkets insatser ska granskas under åren 2009-2013.

Utöver om lagarna är tillräckligt tydliga ska Riksrevisionen undersöka om huvudmännen och skolorna får tillräckligt användbart stöd i det förebyggande arbetet. Rapporten ska vara klar i november i 2013.

 

ur Lärarförbundets Magasin