Läs senare

Rutavdrag för läxhjälp även på gymnasiet

Regeringen föreslår att även gymnasieelever ska omfattas av rutavdraget för läxhjälp.

03 Sep 2012

En växande läxhjälpsbransch får ytterligare skjuts. Regeringen föreslår att det så kallade rutavdraget utvidgas till att omfatta även läxhjälp för gymnasielever.  

Sedan tidigare har man kunnat gör avdrag för läxhjälp till barn i grundskolan. Det har gått eftersom Skatteverket har klassat läxhjälpen som barnpassning, en hushållsnära tjänst man kan göra avdrag för. Denna praxis ska nu uttryckligen omfattas av avdraget. Det helt nya är att lagen nu även ska omfatta gymnasiet.

Hittills har inte behöriga lärare fått utföra avdragsgill läxhjälp. Skatteverkets praxis är att bara godkänna avdrag så länge det inte rör sig om utbildade lärare. I det nya förslaget sägs inget nytt om detta.

ur Lärarförbundets Magasin