Läs senare

Så gör vi: Önskningar växer på träd

20 Maj 2013

Ett besök på Moderna museet inspirerade fritidspedagog Anita Henriksson till att göra ett önsketräd med sjuorna på Björkhagens skola i Stockholm.
Den japansk-amerikanska konstnären Yoko Ono har använt den gamla traditionen med »wish trees« i sina utställningar. Idén är enkel — besökare får skriva sin önskning på en liten lapp och knyta fast den i ett träd.

Det var när Yoko Ono deltog med ett »wish tree« på Moder­na museet 2012 som Anita Henriksson började fundera. Kunde det här vara något för eleverna?

— Vi har kompisdagar i början av höst­terminen, för att komma i gång och stärka gemenskapen. Eleverna fick skriva ner sina önskningar kring skolan inför det nya läsåret.
Något riktigt träd blev det inte men likväl en björk på ett stort papper. Eleverna fick var sitt papperslöv där de skulle skriva sin önskning. På löven kan man bland annat läsa fler datorer, mer slöjd och idrott, högre betyg, bättre sammanhållning i klassen och längre raster.

ur Lärarförbundets Magasin