Läs senare

Så skapar du arbetsro i klassen

Hur bemöter man elever som är okoncentrerade och stökiga? En ny handbok ger svaren.

20 Nov 2012

Vikten av arbetsro i klassrummet har debatterats i medierna de senaste veckorna. Som på beställning kommer nu en handbok i konsten att skapa en lugn och trivsam miljö för lärande — »Ordning i klassen«.

Det är läraren och författaren Eva Larsson som tar ett grepp om vad en lärare faktiskt har för möjligheter att möta okoncentrerade, provocerande och allmänt stökiga elever och påverka dem så att det blir ett bra klimat i klassen.

Förutom exempel på samtal och praktiska övningar att göra med eleverna diskuteras ledarskap och fostran.

Eva Larsson har besökt lektioner hos sex olika lärare och ger råd och reflektioner utifrån vad hon upplever i klassrummet.

Handbok i ordning

Titel »Ordning i klassen – om fostran, arbetsro och trivsel«

Författare Eva Larsson

Förlag Lectura, 2012

ur Lärarförbundets Magasin