Läs senare

Sämre villkor i förskoleklassen

Förskollärare i förskoleklass har ofta sämre villkor än lärarna på skolan. Det nya avtalet ger möjligheter att ändra på det. Men kommunerna verkar ointresserade.

25 Mar 2011

I det centrala läraravtal som slöts förra året förstärktes möjligheterna att låta även förskollärare i förskoleklass omfattas av avtalets bilaga M. Enligt den gäller ferietjänst med förtroendetid i skolan om man inte kommer överens om annat.

Parterna är överens om att den nya skollagen och de nya läroplanerna kommer att kräva gemensam planering, utbildning och diskussion även i förskoleklasserna.

— Därför är det nödvändigt med en arbetstidsreglering som underlättar lärarnas samarbete, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Agneta Jöhnk, chef för arbetsmarknadspolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), bekräftar parternas gemensamma avsikt.

— Det handlar om att öka måluppfyllelsen. Finner man i ett arbetslag att gemensamma arbetstider är ett sätt att åstadkomma det så ska det inte finnas några hinder, förklarar hon.

Men ännu verkar skrivningarna i det centrala avtalet inte ha rönt intresse i kommunerna. Några nya lokala avtal där möjligheterna utnyttjats har hittills inte rapporterats in till Lärarförbundet.

— Man får nog se detta på lite längre sikt, säger Mathias Åström.

Utgångspunkten när förskoleklassen kom till var att den skulle överbrygga avstånd mellan förskola och skola. När regeringen i dagarna beslutar vilka behörighetsregler som ska gälla för lärarlegitimation pekar allt mot att förskollärare kommer att vara behöriga att
undervisa i förskoleklass.

— Något annat vore förvånande. Det var ju en poäng att föra in förskolans pedagogik i skolan, säger Ann-Christin Larsson, ombudsman på Lärarförbundet.

Kommunernas ointresse av att likställa förskollärares och grundskollärares arbetstider bekräftas dock av en rundringning som Lärarnas tidning har gjort. I en del kommuner varierar villkoren från skola till skola. Egna mer eller mindre improviserade lösningar är inte ovanligt. Som till exempel i Solna:

— Här finns varianter där semestertjänst och ferietjänst blandas. Förskollärare i förskoleklass kan ha förtroendetid som grundskollärare men semester som förskollärare, berättar Sam Olzon, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Solna.

I Borlänge upptäckte Lärarförbundets ordförande Klas Holmgren vid en koll att alla grundskollärare i kommunen som arbetar i förskoleklass är anställda på semestertjänst.

— Det här är värt att titta på. Utgångspunkten för grundskollärare i läsårsbunden verksamhet som förskoleklass ska ju enligt skollagen vara ferietjänst, säger han. 

Möjligt med
ferietjänst

  • Det kommunala avtalet HÖK 10 ger den lokala arbetsgivaren möjlighet att själv bestämma att även förskollärare i förskoleklass och fritidspedagoger ska ha feriereglering, alltså med sommarlov och förtroendetid.
 

Så stor är lönen

  • I november 2009 var medellönen för grundskollärare i lägre skolår 26.150 kronor i månaden.
  • Motsvarade månadslön för förskollärare som tjänstgör i grundskolan, däribland lärare i förskolek las s, var 24.480 kronor i månaden.

Vilka villkor har förskollärarna
på din skola?

Karolina Lovendal
förskollärare, Brunssängsskolan i Södertälje.

— Vi har 39 timmars arbetsvecka, varav fem timmar till planering, och semestertjänst. Lärarna har ferietjänst, tio timmar förtroendetid och högre lön. Det borde vara mer jämlikt.
— Vi förskollärare är aldrig barnfria eftersom vi är på fritids på eftermiddagen. Planeringstiden är uppdelad på snuttar under veckan. Det är till exempel svårt att få till utvecklingssamtal.
 

Peter Lindberg
förskollärare, Vattmyraskolan i Järfälla.

— Vi har semestertjänster med 40-timmars-vecka. Det är inte reglerat men vi brukar kunna disponera mellan fem och åtta timmar i veckan för pedagogisk planering. Grundskollärarna har ferietjänster och förtroendetid.
— Samarbetet med grundskollärarna sker mest i personalrummet när det finns särskild anledning. Förskoleklassen är ganska isolerad.

 

Mona Fogelberg
förskollärare, Barkarö skola i Västerås.

— Tre av oss har gamla uppehållstjänster med sommar- och jullov. Den fjärde och senast anställda har semestertjänst. Jag har en timme förtroendetid och ytterligare tre och en halv timme till planering. Det är helt klart för lite.
— Nu pratar vi om att förändra strukturen för arbetslagen och diskuterar en del heliga kor, som lärarnas tio timmar förtroendetid.

 

Marie Wahlberg Sköld
förskollärare, Kronoparksskolan i Karlstad.

— Vi har ferietjänst, 40 timmar arbetsplatsförlagd tid och fem timmar förtroendetid. Lärarna har 35 respektive tio timmar och högre lön än vi.
— Jag tycker att det ska vara lika villkor, det är ju ingen större skillnad på att ha en förskoleklass och en etta. Det är inte bra för moralen när några i ett arbetslag känner sig förfördelade.

ur Lärarförbundets Magasin