Läs senare

SKL siktar på snabbt avtal

Arbetsgivarna vill öka tempot i förhandlingarna med lärarfacken och siktar på en uppgörelse före sommaren.

16 Maj 2012

Foto: Tomas AskebergFörhandlingarna mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har pågått sedan i januari. Parterna har träffats cirka 15 gånger. Den 30 april löpte avtalet ut.
Det gamla avtalet förlängs nu med två veckor i taget.

— Vi vill gärna att tempot i förhandlingarna skruvas upp nu, så att vi kan få till ett avslut även på det här området. Vår uttalade vilja är att se om vi kan gå i mål före midsommar, säger SKL:s förhandlare Henrik Stävberg.

Många andra parter har under våren träffat avtal, till exempel Kommunal med 350 000 medlemmar, bland annat barnskötare och elevassistenter.

Kommunal fick 3 procent i löneökningar under det närmaste året. SKL framhåller dock att avtalet bara innebär kostnadsökningar på 2,6 procent. Fack och arbetsgivare är till exempel överens om introduktionsanställningar med lägre lön.

2,6 procent är i nivå med de ökningar som den lönenormerande industrin enades om i slutet av förra året och som SKL hela tiden har sneglat mot. SKL har också träffat ett avtal med Sveriges Läkarförbund. Det ger 2,6 procent i garanterad löneökning för läkarna.

— Därmed har det bildats ett lönenormerande märke på 2,6 procent även inom det kommunala området, säger Henrik Stävberg.

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström vill inte säga om ett avtal är klart före sommaren — och tycks inte ha lika bråttom som SKL.

— Det viktiga är inte när ett avtal är klart, utan att det blir ett avtal med ett bra innehåll.

Delar du SKL:s bedömning att det nu har bildats ett riktmärke på 2,6 procent i centralt avtalade löneökningar?

— Nej. Det skulle inte leda till den relativlöneförflyttning och till den början på en avbetalningsplan som vi kräver för lärarna och som vi har brett stöd för. 

Tre huvudkrav

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund driver tre huvudkrav:

  • Att lönerna ska öka mer för lärarna än för andra yrkesgrupper.
  • Att arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden.
  • Att parterna reglerar vilka villkor som ska gälla för lärarna med anledning av politiska reformer, till exempel villkor under introduktionsåret.

SKL gick in i avtalsrörelsen med ett krav på ett sifferlöst tillsvidareavtal.

ur Lärarförbundets Magasin