Läs senare

Skolan som mäter måendet

18 Feb 2016

Foto: Pavel Koubek
På Virginska gymnasiets yrkesprogram i Örebro börjar arbetsplatsträffarna med en mätning av arbetsmiljön här och nu. Med utgångspunkt i fem frågor skannas lärarnas arbetssituation av.

— På det här sättet får vi upp de psykosociala frågorna på bordet. Det är ett bra verktyg för att få i gång en diskussion, säger Anne-Louise Stolt, lärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet och Lärarförbundets huvudskyddsombud för gymnasieskolorna i Örebro.

I över ett år har verktyget använts och prisas av både skyddsombud och chef. Fördelarna är att löpande undersöka hur lärare har det i sin vardag och kunna ge rätt stöd i tid.

Mätningen går till på följande sätt:

• Alla har tillgång till egen laptop. I början av mötet får deltagarna ett mejl med en länk till verktyget.

• Alla går in samtidigt och värderar fem påståenden med fyra »betyg«.

• Samtliga svar projiceras på en whiteboard. Då blir det tydligt om någon fråga sticker ut, eller om någon har lämnat kommentar på en fråga.

Rektorn går igenom frågorna som diskuteras i turordning beroende på resultat. I början, för att vänja sig vid diskussionerna, satt lärarna två och två och pratade om resultaten.

Vågar man verkligen skatta som man tycker?

— Ja, frågorna görs anonymt. Men i vårt arbetslag har vi ett sådant öppet klimat att vi ofta vågar säga vem som satte lågt betyg och varför. Vi är ganska raka, säger Anne-Louise Stolt.

En av frågorna handlar om hur lärare bedömer rektor och programledares insatser för tillfället.

Hur är det för rektor att bli ­bedömd vid varje möte?

— Jag har sagt att jag tål att höra det de säger, jag vill höra. Det är ju jag som är ytterst ansvarig för verksamheten, och är det något som inte fungerar vill jag verkligen veta det, ­säger Anna Karin Anfelt, rektor för hantverksprogrammen på Virginska gymnasiet.

Om någon fråga får låga betyg och ingen vill diskutera, hur gör du då?

— Då säger jag att den som upplever problem gärna får komma in till mig eller ta hjälp av en kollega. Men jag uppfattar det som att de flesta frågor faktiskt kommer fram i diskussionerna.

Den nya arbetsmiljöföreskriften välkomnas av lärarfackens huvudskyddsombud. Enligt Carin Arnesson, Lärarnas Riksförbund, har facken länge efterlyst en tydligare skrivelse på det här området.

— Vi har saknat en föreskrift att stödja oss i vad gäller prioriteringarna av lärares arbetsuppgifter. Det ingår i lärar­yrket att ha en pedagogisk frihet. Men prioriteringen måste till för att helt enkelt inte drunkna i jobb, säger hon.

Så funkar verktyget

Fem påståenden som lärare och programledare vid Virginska gymnasiet tar ställning till vid APT:

  • Min fysiska arbetsmiljö är bra
  • Min sociala arbetsmiljö är bra
  • Min arbetsbelastning och min tid för planering kommande månad är hanterbar
  • Våra möten är effektiva
  • Rektor och programledare leder verksamheten på ett bra sätt
Dessa värderas med svaren:
  • Stämmer bra
  • Stämmer ganska bra
  • Stämmer delvis
  • Stämmer inte alls
Virginska gymnasiet använder Googles formulärverktyg som är gratis.

ur Lärarförbundets Magasin