Läs senare

Skolinspektionen granskar privat sfi och vuxenutbildning

Skolinspektionen inleder en stor granskning av privata utbildningsföretag som bedriver utbildning inom sfi och vuxenutbildning på uppdrag av olika statliga myndigheter.

25 Aug 2015

Bakgrunden är dålig insyn i verksamheterna och misstankar om betygsinflation, skriver Dagens Nyheter.
 

– Systemet bygger på förtroende för utövarna. Finns det inte tillräckliga kontrollmöjligheter öppnar man vägen för företag som är ute efter lättförtjänta pengar, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler till tidningen.
 

Men granskningen kan bli komplicerad, då det finns väldigt lite dokumentation. Företagen är till exempel inte skyldiga att föra statistik över vad de sätter för betyg. 
 

Det är ett tiotal utbildningsföretag som granskas. Urvalet sker bland annat utifrån företagens rörelsemarginal. Hög rörelsemarginal kan vara ett tecken på att för lite pengar läggs på själva utbildningen, enligt Skolinspektionen. 
 

Det är Skolinspektionen som utfärdar tillstånd till privata utbildningsföretag att sätta betyg. Vid regelbrott har myndigheten möjlighet att dra in tillstånden.

ur Lärarförbundets Magasin