Läs senare

Skolinspektionen ställer inga krav

19 Aug 2015

Medan Boverket förtydligar regler för skolgårdar saknar en annan myndighet, Skolinspektionen, helt och ­hållet mandat att efterfråga dem.

Skolinspektionen, som har till uppgift att bevilja tillstånd för nyetablerade skolor, ställer aldrig några frågor om skolgårdar.

Inte heller vid inspektioner finns skolgården med på checklistorna.

Myndigheten utgår näm­ligen bara från skollagstiftningen och där står det inte en rad om skolgårdar.

— Nej, skolgårdar har ingen betydelse för godkännandeprövningen, bekräftar ­Andreas Spång, chef för Skolinspektionens tillståndsenhet för friskolor.

Borde de inte ha det?

— Det är en svår fråga. Det är klart skolgårdar kan ha pedagogiska inslag. Samtidigt finns valet för föräldrarna att välja bort en skola utan skolgård, ­säger ­Andreas Spång.

Det är alltså enbart i bygg­lovsprocessen, när en ny skola ska byggas eller när befintliga lokaler byggs om till skola, som skolgårdsfrågan prövas — och då i kommunerna.

Regeringen öppnar nu för både skärpt och utvidgad lagstiftning, om de nya allmänna råden inte följs lokalt.

— Är det så att nuvarande lagstiftning inte leder till att elever har tillgång till skolgård, så kan vi överväga en styrande lagstiftning, eller att föra in motsvarande skrivningar i skollagen, för att ge möjlighet för Skolinspektionen att bedriva tillsyn. Vi följer frågan noga, säger Heléne Öberg (MP), statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

Heléne Öberg hoppas också att regeringens statsbidrag för bättre skollokaler ska spilla över på de befintliga skolgårdarna, som också behöver rustas upp.

— Vi vet att när man renoverar inomhusmiljön så gör man ofta något åt utomhusmiljön också, så vi hoppas att det blir en positiv effekt av vår satsning på skolrenoveringar. 

ur Lärarförbundets Magasin