Läs senare

Skolinspektionen vill tvinga Praktiska Sverige betala vite

Skolinspektionen har tröttnat på att Praktiska Gymnasiet Borås fortfarande uppvisar allvarliga brister i arbetet med särskilt stöd. Myndigheten har ansökt i domstol om att ägaren ska dömas att betala vite.

18 Feb 2016

Skolinspektionen har vänt sig till Förvaltningsrätten för att ägaren Praktiska Sverige AB ska dömas att betala 500.000 kronor i vite för brister på företagets skola Praktiska Gymnasiet Borås. 
 

Myndigheten har även beslutat om nytt föreläggande med vite på 750.000 kronor för att friskoleföretaget skyndsamt ska åtgärda bristerna.
 

Bakgrunden är att Praktiska gymnasiet Borås fortfarande har brister i sitt arbete med att ge särskilt stöd till elever som behöver hjälp för att klara skolarbetet. Detta trots ett tidigare vitesbeslut från maj förra året. 
 

Skolan utreder numera en del elevers eventuella behov av särskilt stöd, men Skolinspektionen konstaterar samtidigt att skolan inte utreder de elever som på grund av hög frånvaro riskerar att inte nå kunskapskraven.
 

För att sätta press på friskoleföretaget hotar inspektionen med ytterligare vite på 750.000 kronor om inte bristerna rättas till senast dem 16 maj i år. 

Skolor med viteshot

 • Praktiska gymnasiet Borås (föreläggande med vite på 500.000 kronor plus 750.000 kronor)
 • Praktiska gymnasiet Gnesta (500.000 kronor). Har ingen verksamhet detta läsår. Stängs skolan dras viteshotet tillbaka.
 • Praktiska gymnasiet Gävle (500.000 kronor)
 • Praktiska gymnasiet Jönköping (500.000 kronor)
 • Praktiska gymnasiet Karlskrona (500.000 kronor)
 • Praktiska gymnasiet Karlstad (600.000 kronor)
 • Praktiska gymnasiet Kristianstad (1,1 miljon kronor)
 • Praktiska gymnasiet Uddevalla (500.000 kronor). Har ingen verksamhet detta läsår. Stängs skolan dras viteshotet tillbaka.
 • Praktiska gymnasiet Örebro (650.000 kronor)
  Källa: Skolinspektionen

Allvarliga brister på Praktiska

 • Praktiska gymnasiet Borås granskas inom ramen för en regelbunden tillsyn av Praktiska Sverige AB och företagets gymnasieskolor. 
 • Skolinspektionen har under 2015 pekat ut flera allvarliga brister i skolverksamheten och krävt åtgärder, både på företagsnivå och skolnivå. 

ur Lärarförbundets Magasin