Läs senare

Skolor och fritids ska bli giftfria

Skolor och fritidshem bör bli giftfria, anser Miljömålsrådet som vill att kommuner får hjälp att ställa krav vid upphandlingar.

03 Mar 2016

Med ytterligare krav inom offentlig upphandling ska risken för att barn utsätts för farliga kemikalier minska, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande. 
 

Förslaget kommer från Miljömålsrådet som har inrättats av regeringen och där Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier är ledamot tillsammans med företrädare för ytterligare femton myndigheter.
 

Sedan förra året finns ett kravpaket för att ställa krav i upphandlingar för att miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska i förskolor. Nu föreslås kraven utvidgas till att även omfatta bland annat skolor, träningshallar, barna- och mödravårdscentraler samt fritidshem.
– Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier som kan vara skadliga för hälsan. Genom att ställa krav på kemikalier i offentlig upphandling kan vi tillsammans med andra myndigheter medverka till en giftfri vardag för barnen, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen och ledamot i Miljömålsrådet, i ett uttalande.
 

Kemikalieinspektionen har också presenterat en egen lista med åtgärder som myndigheten ska genomföra Bland annat vill man verka för ett utökat EU-samarbete för kemikalietillsyn och en global utfasning av särskilt farliga ämnen.

ur Lärarförbundets Magasin