Läs senare

”Skolornas kvalitet måste vägas in när flyktingar fördelas”

Låt inte bara kommuners möjlighet att ge jobb avgöra – väg även in kvalitén på skolorna när flyktingar fördelas. Det tycker Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), som säger att kommuner som har bra skolor måste ta mer ansvar.

av Mats Thorén
21 Dec 2015
21 Dec 2015

I Ekots lördagsintervju underkänner Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) regeringens förslag om att fördela nyanlända flyktingar jämnare över landet.

– När regeringen nu föreslår en jämnare fördelning av flyktingar över landet kan man inte bara flytta människor dit där det finns en potentiell arbetsmarknad. Skolornas kvalitet måste också vägas in, säger Stjernfeldt Jammeh till radion.
 

Hon har tidigare framfört en kravlista till regeringen för att lätta trycket på Malmö, dit ett mycket stort antal flyktingar anlänt under hösten. Men att stoppa flyktingströmmar över sundet med id-kontroller på bussar, tåg och färjor – ett omstritt regeringsförslag som nu antagits – sågas av kommunalrådet som drar en parallell till huvudstaden.

– Det ska väldigt mycket till innan man stänger av Stockholm från Arlanda eller försvårar transporterna dit, säger Stjernfeldt Jammeh och understryker att kontrollerna skapar problem för Öresunds gränsöverskridande arbetsmarknad.

– Vi står för 25 procent av BNP:n, och jag upplever många gånger att man faktiskt inte riktigt ser den potential som finns hos oss. 

ur Lärarförbundets Magasin