Läs senare

Skolverket: Betyg behöver inte sättas i alla ämnen

Skolverket gör en ny tolkning av skollagen och slår fast att lärare inte behöver sätta betyg i ämnen som eleverna inte har fått undervisning i.

13 Dec 2012

I skollagen står det uttryckligen att elever från årskurs 6 och uppåt ska ha betyg i samtliga ämnen varje termin. Detta har lett till frågan om hur det ska tolkas, med tanke på att eleverna inte läser alla ämnen alla terminer.

– Det är inte rimligt att sätta betyg i ett ämne som eleven inte har fått undervisning i den aktuella terminen, säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket.

Därför vill Skolverket ändra på formuleringen i skollagen. Och i väntan på att regeringen ska behandla frågan kommer nu alltså nya riktlinjer.

– Bestämmelserna i skollagen är rätt snåriga och inte helt förenliga med varandra. Vi har fått mycket samtal från lärare som har tolkat dem som att de är tvungna att undervisa i varje ämne varje termin. Men så är det alltså inte, säger Claes-Göran Aggebo.

Som exempel tar han ämnet hem- och konsumentkunskap. Om en elev läser ämnet i årskurs fem men inte i årskurs sex så ska betyg inte sättas i ämnet någon termin det året.

– Däremot, om eleven fått betyg i ämnet en tidigare termin så ska det finnas en uppgift om detta i betygsdokumentet. Men något nytt betyg ska inte sättas.

ur Lärarförbundets Magasin