Läs senare

Skolverket sågar individuellt arbete

För mycket individuellt arbete leder till sämre studieresultat för eleverna. Detta slår Skolverket fast med emfas i sina nya allmänna råd för undervisning i grundskolan.

19 Okt 2011

Det är första gången som Skolverket ger så pass konkreta metodiska riktlinjer till lärarna. Myndigheten slår bland annat fast att undervisning där eleverna själva förväntas söka information får till följd att eleverna blir mindre engagerade i skolarbetet och uppnår sämre studieresultat.

– Så här konkreta har vi inte varit tidigare. Men jag vill betona att vi inte tar ställning för eller emot en metod. Det är när det blir för mycket eget arbete som studieresultaten sjunker. Det finns belagt i forskning, säger Ingrid Lindskog, enhetschef på förskole- och grundskoleenheten på Skolverket.

Formuleringen ”strukturerad undervisning” återkommer ett flertal gånger. Vad menas med det rent konkret?

– Det handlar om att läraren ska ha undervisningen i sin hand, från planering till genomförande, dokumentation och uppföljning.

Kan man säga att det här är ett stöd för Jan Björklunds ståndpunkt att det behövs mer katederundervisning i skolan?

– Nej det tycker jag inte alls att man kan säga. Det var utbildningsministerns ställningstagande, och det får stå för honom.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén anser att de nya riktlinjerna är ett resultat av alltför stor politisk klåfingrighet.

– Allmänna råd är ett bra stöd för lärarna. Men då ska det också vara råd och inte detaljstyrning. Att skriva lärare på näsan är inte ett sätt att öka yrkets attraktionskraft.

Ingrid Lindskog är inte förvånad över kritiken från fackligt håll.

– Det är ju fackets roll att värna om den professionella friheten. Men vi tycker inte att detta är någon detaljstyrning. Det är ett sätt att stödja lärarna i hur de ska förhålla sig till de nya styrdokumenten.

ur Lärarförbundets Magasin