Läs senare

Specialpedagoger bristvara på gymnasiet

Nära var tredje gymnasieskola saknar en anställd speciallärare eller specialpedagog. Det visar statistik som Tidningen Gymnasiet tagit fram.

15 Feb 2016

Det innebär att fler än 55 000 gymnasieelever går i skolor där dessa yrkeskategorier inte finns representerade.

På friskolorna är andelen klart lägre, 43 procent, jämfört med de kommunala gymnasieskolorna, 15 procent.

Tidningen har även räknat på hur många elever det går på varje anställd specialpedagog eller speciallärare på de skolor där de faktiskt finns. I gymnasieskolan går det 386 elever på varje sådan anställd yrkeskategori. Det kan jämföras med grundskolan där motsvarande siffra är 144.

  

ur Lärarförbundets Magasin