Läs senare

Stockholm stoppar intagningen till Ross Tensta gymnasium

Stockholms stad stoppar intagningen till Ross Tensta gymnasium inför höstterminen. Få sökande, bråkig skolmiljö och en kommande renovering av skolbyggnaden ligger bakom beslutet.

19 Jan 2016

En kraftig minskning av antalet elever bidrar till att det till hösten bara går att börja på språkintroduktionen på Ross Tensta gymnasium i norra Stockholm. Till de fem nationella programmen stoppar staden all intagning av nya elever.
 

Samtidigt har Skolinspektionen gett Ross Tensta förtur i den stora granskning myndigheten inlett av skolorna i Stockholm. Via media och anmälningsärenden har Skolinspektion noterat att det under hösten varit bråkigt på skolan.

– Studieron är en stor fråga på Ross Tensta, och en viktig del för att man ska kunna bedriva undervisning på ett rättssäkert sätt, säger Mårten Pettersson, enhetschef på Skolinspektionens tillsynsenhet Stockholm. 
 

Myndigheten besökte skolan i december och kommer senast om två veckor att publicera beslut om vilka brister man konstaterat och hur de ska rättas till. Beslut om de övriga skolorna i granskningen kommer att tas senare i vår.

– Vi har lagt Ross Tensta först för att vi anser att det är angeläget att göra en granskning av skolan. Att ta en skola före de övriga är en rutin vi har och som vi kan använda. För elevernas skull är det viktigt att vi är så flexibla att vi kan göra insatser med kort framförhållning, säger Mårten Pettersson.
 

Söktrycket till Ross Tensta gymnasium har under de senaste två åren minskat från 0,6 till 0,2 sökande per plats. Antalet elever på skolan har under samma period minskat från 800 till 600. 
 

Utbildningsförvaltningens prognos visar att antalet elever sannolikt kommer att sjunka till cirka 400 år 2018. Det påverkar skolans ekonomi så pass allvarligt att det inte längre blir möjligt att ge eleverna det stöd de behöver, konstaterar förvaltningen.
 

Att intagningen till de nationella programmen nu stoppas beror också på att Stockholms stads skolfastighetsbolag SISAB ska genomföra en helrenovering av skolans ventilationssystem. Arbetet beräknas starta 2017 och för att klara det på ett år behöver hela skolan utrymmas.

ur Lärarförbundets Magasin