Läs senare

Stor ökning av antalet elever på språkintroduktionsprogrammet

Gymnasieskolan, och särskilt yrkesprogrammen, fortsätter att krympa. Men den förberedande språkintroduktionen för nyanlända elever växer kraftigt.

12 Nov 2015

Språkintroduktion har tonvikt på svenska språket och förbereder elever så att de kan gå vidare till ett ordinarie gymnasieprogram. Denna höst går 12 300 elever på språkintroduktion i årskurs 1, vilket är 2 100 fler än förra året – en ökning med 21 procent.

Jämför man med 2011 har antalet elever i årskurs 1 minskat med 8 procent medan eleverna på språkintroduktionen har ökat med 62 procent eller 4 700 elever (se diagram).

– Ökningen beror väldigt mycket på de nyanlända som kommit på senare tid. Det kommer många barn i både grundskole- och gymnasieåldern. En majoritet av de ensamkommande är i gymnasieåldern, säger Cristina Pontis, undervisningsråd vid Skolverket.

Språkintroduktionsprogrammet har kontinuerlig antagning under året. Med tanke på att Skolverkets statistik speglar läget den 15 oktober, alltså för en månad sedan, talar allt för att språkintroduktion kommer att växa ytterligare. Det sätter gymnasieskolorna på prov.

– Vi vet ju att en del har svårigheter att hitta behöriga lärare i svenska som andraspråk, säger Cristina Pontis.

Å andra sidan har regeringen aviserat en lagändring så att skolor lättare ska kunna använda sig av fjärrundervisning, där lärare undervisar via länk.

Totalt går 320 000 elever i gymnasieskolan (årskurs 1-3) detta läsår, en minskning med 1,3 procent jämfört med förra året. Ungdomskullarna har minskat ett antal år, men utvecklingen är på väg att vända. I årskurs 1 märks nu en liten ökning, vilket förklaras med tillströmningen till språkintroduktion.

ur Lärarförbundets Magasin