Läs senare

Stort intresse för lovskola

Intresset för att anordna lovskola har mer än fördubblats på ett år. Främst är det bidrag till lovskola för elever på gymnasieprogrammet språkintroduktion som efterfrågas.

23 Mar 2016

172 miljoner. Så mycket pengar har huvudmännen ansökt om för att anordna lovskola 2016. Det är mer än en fördubbling jämfört med förra året då ansökningarna uppgick till 81 miljoner.

Men det finns bara 150 miljoner att fördela. Därför har Skolverket sänkt bidragsnivån från tänkta 1500 kronor per elev och vecka till 1290 kronor. På så sätt kan alla som ansökt om bidrag få det.

För första gången omfattas hela gymnasieskolan av bidraget. Ansökningarna som kommit in gäller elever på samtliga program. Hela 73 procent av huvudmännen har ansökt om bidrag för lovskola för elever på språkintroduktionsprogrammet, där nyanlända elever i gymnasieåldern går.

– Det kan vara en möjlighet att ge nyanlända extra undervisning i svenska för att snabbare få behörighet till en gymnasieutbildning, säger Anders Palm, chef på Skolverkets statsbidragsenhet.

Andra program som dominerar ansökningarna är samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.

I grundskolan är behovet störst i årskurs 9 där 300 av 359 huvudmän angivit att det finns ett behov. Men även i årskurs 6-8 anger en majoritet av huvudmännen att det finns ett behov av att anordna lovskola.

– Det blir nu viktigt för kommuner och skolor att hitta lärare som kan och vill undervisa på loven, säger Anders Palm.

Undervisningen ska i första hand ges av legitimerade lärare, men samma undantag som idag sker i den ordinarie skolverksamheten får göras på lovskolan.

2015 genomfördes bara en mindre del av de möjliga lovskolorna. Skolverket bedömde att det berodde på tre saker: Brist på lärare, brist på elever och ett bidrag som inte täcker skolans kostnader.

78 procent av ansökningarna 2016 gäller skola under sommarlovet, resten övriga lov.

246 kommuner, två kommunalförbund och 111 fristående huvudmän ansökte om bidraget.

Detta är lovskola

  • Lovskola är en möjlighet att anordna frivillig extra undervisning under lov för elever som riskerar att få underkänt.
  • Syftet är att öka möjligheterna för eleverna att nå kunskapskraven.
  • Huvudmän kan ansöka om bidrag för lovskola för elever i grundskola och gymnasium.
  • Bidraget är på 1 290 kronor per elev och vecka för sommarskola eller 258 kronor per elev och dag för övriga lov. Det ska användas till kostnader för undervisningen.
  • Bidraget utbetalas i efterhand när huvudmännen rekvirerat bidraget och redogjort för omfattningen av den lovskola som bedrivits.

ur Lärarförbundets Magasin