Läs senare

Svårt rekrytera lärare

Det är svårare att rekrytera lärare i dag jämfört med för fem år sedan. Det visar en undersökning från Lärarförbundet.

24 Sep 2012

Det är svårt att hitta lärare till grundskolan. Tre av tio rektorer upplever att rekryteringen av nya lärare är svårare nu än för fem år sedan. Allra svårast att hitta är lärare i estetiskt-praktiska ämnen.

Rektorer i glesbygdkommunerna har svårast att rekrytera lärare. Förutom estetlärare är det grundskollärare med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen och matematik, grundskollärare för senare år med inriktning mot språk, speciallärare, förskollärare och fritidspedagoger de kategorier av lärare som är svårast att hitta.

De 640 telefonintervjuer som Lärarförbundet har gjort med rektorer i hela landet visar att det finns skillnader. I Stockholm upplever rektorerna att det blivit klart svårare att hitta lärare. I Malmö har det blivit något svårare medan läget i Göteborg knappt har förändrats alls under en femårsperiod.

Storstäderna avviker dock genom att det är lättare att hitta lärare i estetiskt-praktiska ämnen just där. Å andra sidan är det extra svårt att hitta grundskollärare med inriktning mot tidigare år i naturvetenskapliga ämnen och matematik samt förskollärare i storstäderna.

Enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån, SCB, kommer Sverige att ha en brist på cirka 43.000 lärare år 2020.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknar i sina prognoser att man behöver rekrytera 80.000 lärare fram till år 2020, bland annat för att täcka de stora pensionsavgångarna framöver.

ur Lärarförbundets Magasin